KALİTE

Misyonumuz

Başta çalışanlarımız olmak üzere; müşterilerimize, tedarikçilerimize ve ortaklarımıza daha çok katma değer sağlayarak, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak.

Vizyonumuz

Yeni teknolojileri kullanarak, tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan, çalışanlarımızın eğitim seviyelerini yükseltip en rekabetçi üretim proseslerini geliştirerek kendi alanında öncü, güvenilir, içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek ve aranan bir kuruluş olmak.

 

 

 

Kalite Politikası

 

Özgür İmalat San.A.Ş. Olarak;

  • Hammaddeden başlayıp, paketlenmiş ürünü müşteriye teslim edene kadar, üretimin her aşamasında kalite standartlarını uygulayıp; müşteri memnuniyetini sağlamayı,
  • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı
  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli iyileştirerek yükseltmeyi,
  • Tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmeyi,
  • Müşteri ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
  • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
  • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,
  • Ürettiği ürünleri ulusal ve uluslararası standart ve yasal şartlara uygun olarak pazara sunmayı,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

taahhüt eder.